DAGSORDEN

 

For ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2024 kl. 19:30

ved Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6, 4690 Haslev.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 7 stk. 1:

 

1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmetællere
3.Bestyrelsens beretning
4.Regnskab
5.Indkomne forslag
- Anke over lys i badmintonhallen
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer
- På valg er:
- Else Jensen, Modtager genvalg
- Lars Carstensen, Modtager genvalg
7.Valg af bestyrelsessuppleant
8.Valg af revisor
9.Eventuelt

 

 

I henhold til vedtægterne § 7 stk. 5 skal foreninger og virksomheder meddele, hvem der som stemmeafgiver, repræsenterer vedkommende på generalforsamlingen.

 

 

Velmødt og god generalforsamling 2024

 

M.V.H

 

Bestyrelsen